Klasztor Shaolin

Shahar Meir
£10,09
Wysyłamy w ciągu 5 dni
Z nastaniem XXI wieku klasztor Shaolin stał się bodaj najsławniejszą świątynią buddyjską na świecie. Nie zaważył na tym ani jego wkład w ewolucję chińskiego buddyzmu, ani zabytki sztuki, jakie zgromadził w trakcie swej trwającej piętnaście stuleci historii. Źródłem jego rozgłosu nie są nawet legendy łączące klasztor z mitycznym założycielem buddyzmu chan (zen) ? Bodhidharmą. Sława shaolińskiej świątyni obiegła świat z uwagi na jej rzekome powiązanie z chińskimi sztukami walki.Z WprowadzeniaChoć o klasztorze Shaolin pisano wiele w popularnych publikacjach, nie doczekaliśmy się jeszcze rzetelnego, syntetycznego opracowania naukowego w tym względzie. Praca ta wypełnia więc lukę wydawniczą i informacyjną.Z recenzji prof. dra hab. Stanisława TokarskiegoKsiążka poprzez rzetelną i trafną analizę problemu demitologizuje wiele poglądów związanych z rozwojem sztuk walki w Chinach, szczególnie buddyjskich form w klasztorze Shaolin.Z recenzji prof. dra hab. Łukasza TrzcińskiegoPrawdziwa gratka dla miłośników i badaczy historii sztuk walki. Łącząc krytycyzm badacza z pasją entuzjasty, Shahar pokazuje, jak obfite ? a niekiedy skąpe ? wiadomości mamy na temat początków klasztoru Shaolin w V w. n.e., jego bliskich więzi z cesarzami z dynastii Tang (618?907), świetności jako instytucji religijnej i wojskowej za panowania dynastii Ming (1368?1644), a także nieufności ze strony państwa Qingów (1644?1911). To nader oryginalne opracowanie jest niezbędne dla zrozumienia zarówno dziejów, jak i sławy klasztoru Shaolin.ChoiceMEIR SHAHAR jest profesorem nadzwyczajnym studiów sinologicznych w Zakładzie Studiów Wschodnioazjatyckich Uniwersytetu Telawiwskiego.
czytaj więcej

Autor: Shahar Meir

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rok wydania: 2011

Data premiery: 2011-09-05

Format: 18x25 cm

Ilość stron: 312

Oprawa: Miękka

ISBN: 9788323329718

Kupowane z tym produktem

Rybacy Chigozie Obioma £8.19
Piosenka Chris Fabry, Richard L. Ramsey £7.19
Bonavia Velikić Dragan £7.79
Sen sów Jerzy Sosnowski £8.19
Zapach szkoły Maria Kordykiewicz £4.89
Pokaż więcej produktów