Metodyka edukacji polonistycznej dzieci..wyd. 2016

Danuta Czelakowska
£8,59
Wysyłamy w ciągu 5 dni
Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera ona wiadomości rzeczowe z różnych działów języka polskiego oraz ogólne i szczegółowe treści i metody pracy, przykłady lekcji, a także wiele informacji bibliograficznych. Istotnym walorem opracowania są praktyczne zalecenia i uwagi z zakresu nauki o języku, co wiąże się z dalszym rozwojem umysłowym dzieci i możliwością doskonalszego poznawania rzeczywistości. Głównym celem książki jest pomoc studentom i nauczycielom w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania różnorodnych konstrukcji składniowych w nauczaniu uczniów formułowania dłuższych form wypowiedzi typu: opowiadanie, opis, sprawozdanie, notatka, list itd. Ponadto celem książki jest uświadamianie i przypominanie niezbędnych wiadomości merytorycznych i metodycznych stanowiących podstawę zintegrowanej wiedzy polonistycznej, umożliwiającej właściwy rozwój języka ojczystego dzieci, zgodnie z ich psychofizjologicznymi właściwościami. Celowi temu służą między innymi rozdziały poświęcone ćwiczeniom gramatycznym i ortograficznym, rozwijaniu aktywności twórczej, zabawom dramatycznym i dydaktycznym. Książka ta umożliwia również zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami dydaktycznymi i naukowymi tej dyscypliny pedagogicznej. Istotną jej cechą jest możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności pedagogicznych nauczycieli oraz inspirowanie ich do doskonalenia swego warsztatu zawodowego.
czytaj więcej

Autor: Danuta Czelakowska

Wydawnictwo: Impuls

Rok wydania: 2016

Format: 16x23,5 cm

Ilość stron: 330

Oprawa: Miękka

ISBN: 9788380950634

Kupowane z tym produktem

O roli kulturowego doświadczenia przestrzenności Barbara Myrdzik, Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska £8.19
Metodyczny wielogłos o różnych przestrzeniach Barbara Myrdzik, Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska £8.59
Rosnę radośnie Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Cecylia Mach £2.19
Sposób na wagary. Jak radzić sobie z absencją.. Anna Oleszkowicz, Olga Bąk, Anna Cieślik £7.19
Postawa ciała, jej wady i korekcja Jerzy Kołodziej, Krzysztof Kołodziej, Irena Momola £4.29
Nasze piosenki + 5 płyt CD(KPL) Elżbieta Śnieżkowska-Bielak £8.99
Z fantazją i humorem czyli teatr w szkole Szymańska Anna Monika, Szymczak Anna £5.89
Teatr młodego aktora Aleksandra Marcinkowska £3.99
Pokaż więcej produktów