Inne

Pogląd
Analiza informacji w działaniu Liedel Krzysztof, Piasecka Paulina, Aleksandrowicz Tomasz R. £7.79£6.78
Pogląd
Czystość i porządek w gminie Wojdylak-Sputowska Zofia, Sputowski Arkadiusz Jerzy £34.39£29.92
Pogląd
Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych Chromicka Dorota, Descours Danuta, Kaucz Andrzej, Madejczyk Mariusz, Perłakowska Ewa, Pękalski Bogda £14.09£12.26
Pogląd
Domy pomocy społecznej Anna Jacek, Emilia Sarnacka, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz £9.39£8.17
Pogląd
Etyka w administracji publicznej Iwona Bogucka, Tomasz Pietrzykowski £8.59£7.47