Inne

Pogląd
Administrategia. Jak osiągnąć sukces osobisty... Maciej Kisilowski, Izabela Kisilowska £9.19
Pogląd
Analiza informacji w działaniu Liedel Krzysztof, Piasecka Paulina, Aleksandrowicz Tomasz R. £7.79
Pogląd
Czystość i porządek w gminie Wojdylak-Sputowska Zofia, Sputowski Arkadiusz Jerzy £34.39
Pogląd
Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych Chromicka Dorota, Descours Danuta, Kaucz Andrzej, Madejczyk Mariusz, Perłakowska Ewa, Pękalski Bogda £14.09
Pogląd
Domy pomocy społecznej Anna Jacek, Emilia Sarnacka, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz £9.39
Pogląd
Europa samorządna. Paweł Machalski £7.99
Pogląd
Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego Jolanta Gliniecka (red.), Anna Drywa (red.), Edward Juchniewicz (red.), Tomasz Sowiński (red.) £20.09
Pogląd
Historia administracji Maciejewski Tadeusz £7.19