Inne

Pogląd
Analiza informacji w działaniu Liedel Krzysztof, Piasecka Paulina, Aleksandrowicz Tomasz R. £7.79
Pogląd
Czystość i porządek w gminie Wojdylak-Sputowska Zofia, Sputowski Arkadiusz Jerzy £34.39
Pogląd
Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych Chromicka Dorota, Descours Danuta, Kaucz Andrzej, Madejczyk Mariusz, Perłakowska Ewa, Pękalski Bogda £14.09
Pogląd
Domy pomocy społecznej Anna Jacek, Emilia Sarnacka, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz £9.39
Pogląd
Etyka w administracji publicznej Iwona Bogucka, Tomasz Pietrzykowski £8.59
Pogląd
Europa samorządna. Machalski Paweł £7.99
Pogląd
Finanse samorządowe Piotr Sołtyk, Monika Dębowska-Sołtyk £13.29
Pogląd
Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego Jolanta Gliniecka (red.), Anna Drywa (red.), Edward Juchniewicz (red.), Tomasz Sowiński (red.) £20.09