Marketing i zarządzanie

Pogląd
10 przykazań propagandy Brian Anse Patrick £7.99
Pogląd
60 sekund dziennie, by zarządzać lepiej Adam Dębowski, Grzegorz Skibiński £8.19
Pogląd
ABC magazyniera Januła Eugeniusz, Truś Teresa £6.39
Pogląd
Administrategia. Jak osiągnąć sukces osobisty... Maciej Kisilowski, Izabela Kisilowska £9.19
Pogląd
Analityk systemów Zmitrowicz Karolina £12.09
Pogląd
Analiza decyzji Goodwin Paul, Wright George £18.19
Pogląd
Architekci innowacyjności Paddy Miller, Thomas Wedell- Wedellsborg £9.99
Pogląd
Architektura korporacyjna jako strategia Jeanne W. Ross, Peter Weill, David C. Robertson £12.09
Pogląd
Badania i rozwój w korporacjach transnarodowych Poznańska Krystyna, Kraj Kamil M. £15.19
Pogląd
Badania jakościowe metody i zastosowania Kaczmarek Mirosława, Olejnik Iwona, Springer Agnieszka £9.99
Pogląd
Badania marketingowe Kaczmarczyk Stanisław £14.29
Pogląd
Badania marketingowe MAZUREK ŁOPACIŃSKA KRYSTYNA £20.29
Pogląd
Badania rynkowe po polsku Anuszewska Izabella £7.99