Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zobowiązujemy się do ochrony prywatności odwiedzających naszą stronę internetową; ta polityka określa w jaki sposób traktujemy twoje dane osobowe.

Nasza strona internetowa używa plików cookies. Kiedy pierwszy raz odwiedzisz naszą stronę poprosimy cię o wyrażenie zgody na używanie przez nas plików cookies zgodnie z tą polityką prywatności.

(1) Jakie informacje zbieramy

Możemy zbierać, przechowywać i używać następujące rodzaje informacji osobistych:

(a) informacje o twoim komputerze, o twoich wizytach i o twoim używaniu naszej strony internetowej (włączając twój adres IP, lokalizację, rodzaj i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło wizyty, długość wizyty, oglądane strony i ścieżkę wizyty);

(b) informacje związane z jakąkolwiek transakcją przeprowadzoną pomiędzy nami a tobą na tej stronie internetowej lub w odniesieniu do tej strony internetowej, włączając informacje związane z jakimkolwiek zakupem produktów, którego dokonałeś;

(c) informacje jaki podałeś nam w celu rejestracji na naszej stronie internetowej (włączając twoje imię, nazwisko, adres, nazwę użytkownika, adres email, telefon);

(d) informacje jakie podałeś nam w celu subskrypcji naszych powiadomień email i/lub newslettera);

(e) jakiekolwiek inne informacje jakie zdecydowałeś się do nas wysłać.

(2) Pliki Cookies

Plik cookie zawiera identyfikator (ciąg liter i numerów), który jest wysyłany przez serwer do przeglądarki internetowej i jest przechowywany przez przeglądarkę internetową. Ten identyfikator jest później wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, kiedy przeglądarka internetowa żąda strony internetowej od serwera. To umożliwia serwerowi zidentyfikowanie i śledzenie przeglądarki internetowej.

Możemy używać plików cookies sesji i plików cookies trwałych na nszej stronie internetowej. Pliki cookies sesji zostaną skasowane z twojego komputera kiedy zamkniesz przeglądarkę. Pliki cookies trwałe pozostaną zapisane na twoim komputerze dopóki nie zostaną skasowane lub dopóki nie osiągną określonej daty ważności.

Będziemy używać plików cookies sesji żeby: śledzić cię kiedy poruszasz się po naszej stronie internetowej; śledzić produkty, które są w twoim koszyku; zapobiegać oszustwom i zwiększać bezpieczeństwo strony internetowej. Będziemy używać plików cookies trwałych  żeby: umożliwić naszej stronie rozpoznanie ciebie kiedy ją odwiedzasz; śledzić twoje preferencje w odniesieniu do twojego używania naszej strony internetowej.

Używamy Google Analytics do analizowania użycia tej strony internetowej. Google Analytics generuje statystyczne  i inne informacje dotyczące użycia tej strony za pomocą plików cookies, które są przechowywane na komputerach użytkowników. Te informacje wygenerowane w odniesieniu do naszej strony internetowej są używane do tworzenia raportów na temat korzystania z tej strony internetowej.. Google będzie przechowywać te informacje. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: http://www.google.com/ privacypolicy.html.

Do obsług płatności używamy strony internetowej Paypal. Informacje dotyczące plików cookies używanych przez Paypal znajdziesz w polityce prywatności Paypal, która znajduje się pod adresem:

https://cms.paypal.com/cms_content/GB/en_GB/files/ua/privacy.pdf

Większość przeglądarek internetowych pozwala ci na odrzucenie wszystkich plków cookies, podczas gdy niektóre przeglądarki pozwalają na odrzucenie tylko plików osób trzecich. Zablokowanie wszystkich plików cookies będzie miało negatywny wpływ na poprawne działanie wielu stron internetowych w tym tej.

(3) Używanie twoich danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam za pośrednictwem tej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce prywatności lub w innych stosownych miejscach naszej strony internetowej.

Możemy używać twoich danych osobowych do:

(a) administrowania tą stroną internetową;

(b) poprawienia jakość przeglądania naszej strony internetowej poprzez jej spersonalizowanie;

(c) umożliwienia ci używania usług dostępnych na naszej stronie;

(d) wysłania produktów zakupionych poprzez tą stronę internetową;

(e) wysłania do ciebie rachunków i pobierania od ciebie płatności;

(f) wysyłania ci ogólnych (nie marketingowych) informacji handlowych;

(g) wysyłania ci wiadomości email, których zażądałeś;

(h) wysyłania ci naszego newslettera i innych informacji marketingowych związanych z naszym przedsiębiorstwem, które naszym zdaniem mogą być dla ciebie interesujące, przy użyciu poczty lub jeżeli się na to zgodziłeś emailem lub inną podobną technologią (możesz w każdym momencie poinformować nas, że nie chcesz otrzymywać naszych informacji marketingowych);

(i) udostępniania osobom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach – ale te informacje nie zostaną użyte do zidentyfikowania jakichkolwiek poszczególnych użytkowników;

(j) zajmowania się zapytaniami i skargami złożonymi przez ciebie lub o tobie a związanymi z tą stroną internetową;

(k) utrzymywania bezpieczeństwa tej strony internetowej i zapobiegania oszustwom;

(l) sprawdzenia zgodności z warunkami regulującymi korzystanie z tej strony internetowej.

Jeśli prześlesz nam swoje dane osobowe do publikacji na naszej stronie, będziemy je publikować lub w inny sposób używać tych informacji zgodnie z licencją której nam udzielasz.

Nie będziemy, bez twojej zgody, udostępniać twoich danych osobowych dla jakichkolwiek osób trzecich dla celów marketingu bezpośredniego.

Wszystkie transakcje finansowe na naszej stronie internetowej są obsługiwane przez naszego dostawcę usług płatniczych, Paypal. Możesz przejrzeć politykę prywatności Paypal pod adresem: https://cms.paypal.com/cms_content/GB/en_GB/files/ua/privacy.pdf .

Będziemy dzielić się informacjami z Paypal tylko w zakresie niezbędnym do celów przetwarzania płatności, których dokonujesz przez naszą stronę internetową, zwrotu takich płatności i rozpatrywania skarg oraz zapytań dotyczących takich płatności lub zwrotów.

(4) Ujawnienia

Możemy ujawnić twoje dane osobowe naszym pracownikom, urzędnikom, agentom, dostawcom lub podwykonawcom o ile jest to racjonalnie konieczne do osiągnięcia celów określonych w tej polityce prywatności.

Ponadto możemy ujawnić twoje dane osobowe:

(a) w stopniu, do którego jesteśmy zobowiązani przez prawo;

(b) w związku z bieżącymi lub przyszłymi postępowaniami sądowymi;

(c) w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw (włączając przekazywanie informacji innym w celach zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego);

(d) nabywcy lub przyszłemu nabywcy jakiegokolwiek przedsiębiorstwa lub aktywu, które sprzedajemy lub zamierzamy sprzedać;

(e) jakiejkolwiek osobie, co do której mamy podstawy wierzyć, że może ona poprosić sąd lub inny właściwy organ o ujawnienie takich danych osobowych, jeżeli w naszej uzasadnionej opinii zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo, że  taki sąd lub organ nakazałby ujawnienie takich danych osobowych.

Za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w tej polityce prywatności nie będziemy przekazywać twoich danych osobowych osobom trzecim.

(5) Międzynarodowe transfery danych

Informacje, które gromadzimy mogą być przechowywane i przetwarzane między jakimkolwiek krajami, w których prowadzimy działalność, w celu umożliwienia nam korzystania z tej informacji zgodnie z tą polityką prywatności.

Ponadto dane osobowe, które zostaną przesłane do publikacji na naszej stronie internetowej będą opublikowane w Internecie i mogą być dostępne przez Internet dla użytkowników na całym świecie. Nie możemy zapobiec używaniu lub nieprawidłowemu używaniu takich informacji przez innych.

Wyrażasz wyraźną zgodę na takie transfery danych osobowych.

(6) Ochrona danych osobowych

Zastosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby zapobiec utracie, nieprawidłowemu wykorzystaniu lub zmianie twoich danych osobowych.

Będziemy przechowywać wszystkie twoje dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych (chronionych hasłem i firewallem) serwerach.

Wszystkie transakcje elektroniczne zawarte za pośrednictwem strony internetowej będą chronione technologią szyfrującą.

Ty przyjmujesz do wiadomości, że przekazywanie informacji przez Internet jest z natury niezabezpieczone i my nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji wysłanych przez Internet.

Ty jesteś odpowiedzialny za utrzymywanie hasła (i innych informacji potrzebnych do logowania) w poufności. Nigdy nie poprosimy cię o podanie hasła za wyjątkiem momentu, w którym logujesz się na naszej stronie internetowej.

(7) Zmiany w polityce prywatności

Możemy aktualizować tą politykę prywatności od czasu do czasu poprzez umieszczanie nowej wersji polityki prywatności na naszej stronie. Ty powinieneś sprawdzać tą stronę od czasu do czasu w celu upewnienia się, że jesteś zadowolony ze zmian, które wprowadziliśmy.

Możemy także poinformować cię o zmianach w naszej polityce prywatności, poprzez wysłanie emaila.

(8) Twoje prawa

Ty możesz polecić nam abyśmy przekazali ci jakiekolwiek informacji osobowe o tobie, w których posiadaniu jesteśmy.

Dostarczenie takich informacji będzie podlegać:

(a) uiszczeniu opłaty (ustalonej obecnie  na poziomie GBP 10); oraz

(b) dostarczeniu odpowiednich dokumentów tożsamości (w tym celu zazwyczaj zaakceptujemy kopię twojego paszportu potwierdzoną na poczcie lub w banku oraz kopię rachunku, który pokazuje twój obecny adres potwierdzoną na poczcie lub w banku).

My możemy odmówić podania takich danych osobowych w zakresie dozwolnym przez prawo.

Ty możesz polecić nam abyśmy nie przetwarzali twoich danych osobowych dla celów marketingowych, przez wysłanie do nas emaila. W praktyce ty zazwyczaj wyraźnie zgadzasz się z wyprzedzeniem na wykorzystanie przez nas twoich danych osobowych do celów marketingowych albo my zapewnimy ci możliwość do rezygnacji z naszego wykorzystania twoich danych osobowych do celów marketingowych.

(9) Strony internetowe osób trzecich

Nasza strona zawiera linki do innych stron internetowych. Nie jesteśmy odpowiedzialni za polityki prywatności stron internetowych osób trzecich.

(10) Aktualizacja informacji

Prosimy, powiadom nas jeśli jakiekolwiek informacje jakie posiadamy o tobie powinny być poprawione lub zaktualizowane.

(11) Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki prywatności lub sposobu w jaki obchodzimy się z twoimi danymi osobistymi, prosimy napisz do nas email na adres Office@rewolucja.co.uk lub list na adres Rewolucja Limited, Vista Business Centre, 50 Salisbury Road, Hounslow, Middlesex, TW4 6JQ.

(12) Administrator danych

Administratorem danych odpowiedzialnym w odniesieniu do informacji zbieranych na tej stronie internetowej jest Rewolucja Limited.