System rabatowy

System rabatowy

Program rabatowy ma na celu automatyczne przyznawanie rabatu naszym stałym klientom. 

Do obliczenia rabatu brana jest pod uwagę całkowita kwota zamówień z ostatnich 3 pełnych miesięcy kalendarzowych (miesiąc bieżący nie jest brany pod uwagę).

Przyznany rabat jest automatycznie włączony w koszyku klienta i automatycznie pomniejsza wartość produktów w zamówieniu.

Rabat nie łączy się z innymi promocjami. 

Jeżeli w koszyku klienta są produkty objęte promocją a klient ma przyznany rabat, to system automatycznie użyje zniżki, która jest korzystniejsza dla klienta.

Rabat przypisany jest do konta klienta. Jeżeli klient ma w sklepie więcej niż jedno konto, to suma zakupów ze wszystkich kont nie jest brana pod uwagę do obliczenia rabatu.

Progi rabatowe

Wartość zamówień z ostatnich 3 pełnych miesięcy kalendarzowych:

- £120 = rabat 6%

- £240 = rabat 8%

- £340 = rabat 10%

Zastrzegamy sobie prawo do zmian progów rabatowych. Jeśli takie zmiany nastąpią klienci zostaną o nich poinformowani 3 miesiące przed ich wdrożeniem.