Warunki sprzedaży

Warunki sprzedaży

1. Wprowadzenie

Prosimy uważnie przeczytać te warunki sprzedaży.

Zostaniesz poproszony aby wyraźnie zaakceptować te warunki sprzedaży zanim złożysz zamówienie na produkty z naszej strony internetowej.

2. Objaśnienie

W tych warunkach sprzedaży, „my” oznacza Rewolucja Limited („nas”, „nasze”  będą interpretowane podobnie); a „ty” oznacza nasz klient albo potencjalny klient zainteresowany naszymi produktami ( „twój”  będzie interpretowany podobnie).

3. Proces zamówienia

Prezentowanie produktów na naszej stronie internetowej stanowi „zaproszenie do negocjacji”; a twoje zamówienie na produkty stanowi ofertę umowną. Żadna umowa pomiędzy tobą a nami nie wejdzie w życie dopóki nie zaakceptujemy twojego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

W celu zawarcia umowy na zakup produktów u nas będziesz musiał podjąć następujące kroki:

(a) musisz dodać produkty do koszyka; po dodaniu wszystkich produktów musisz wejść do koszyka i wybrać sposób dostawy oraz sposób płatności. Następnie musisz kliknąć przycisk „kontynuuj”;

(b) Jeśli kupowałeś u nas wcześniej lub jeśli zarejestrowałeś się wcześniej na naszej stronie musisz teraz się zalogować; jeśli jesteś nowym klientem musisz podać swoje dane i stworzyć konto, gdy to zrobisz kliknij przycisk ”kontynuuj”;

(c) na następnej stronie zobaczysz podsumowanie swojego zamówienia czyli wybrane produkty wraz z ich cenami, rabat jeśli jesteś do niego uprawniony, wybrany sposób dostawy i jego koszt, wybrany sposób płatności, adres dostawy, dane kontaktowe, dane do faktury oraz całkowity koszt twojego zamówienia; jeśli wszystko się zgadza musisz kliknąć przycisk „złóż zamówienie”;

(d) teraz jeśli wybrałeś płatność kartą wyświetli Ci się strona, na której musisz podać dane karty płatniczej. Po wpisaniu wszystkich danych musisz kliknąć "zapłać". Jeśli wybrałeś płatność Paypal zostaniesz przekierowany na stronę systemu Paypal i tam dokończysz proces płatności;

(e) jeśli płatność przebiegnie pomyślnie na naszej stronę internetowej wyświetli się informacja potwierdzająca przyjęcie Twojego zamówienia do realizacji;

(f) potem kiedy sprawdzimy czy jesteśmy w stanie zrealizować twoje zamówienie, wyślemy ci albo potwierdzenie przyjęcia zamówienia (w tym momencie twoje zamówienie stanie się wiążącą umową) albo email z informacją, że nie jesteśmy w stanie zrealizować twojego zamówienia.

Nie będziemy przechowywać kopi tych warunków sprzedaży konkretnie w odniesieniu do twojego zamówienia. Od czasu do czasu możemy aktualizować na naszej stronie internetowej tą wersję warunków sprzedaży i nie gwarantujemy, że wersja, którą zaakceptowałeś pozostanie dostępna. Dlatego zalecamy żebyś pobrał, wydrukował i zatrzymał kopię niniejszych warunków sprzedaży dla swojej dokumentacji.

Zapewniamy dostępność tych warunków sprzedaży tylko w języku polskim.

Zanim złożysz zamówienie będziesz miał możliwość sprawdzenia czy zrobiłeś jakieś błędy przy wypełnianiu zamówienia  przez dokładne przeczytanie strony "Podsumowanie zamówienia", która wyświetla się podczas procesu realizacji zamówienia. W przypadku gdy okaże się, że popełniłeś jakieś błędy możesz je poprawić poprzez kliknięcie napisu „Wróć”. W koszyku możesz zmienić produkty i ich ilość,  sposób dostawy oraz sposób płatności. Jeśli tu wszystko się zgadza kliknij przycisk „Kontynuuj”; na następnej stronie będziesz miał możliwość poprawienia lub zmiany swoich danych adresowych i kontaktowych.

4. Produkty

Książki drukowane, książki audio, kalendarze, komputerowe programy edukacyjne, płyty CD, Płyty DVD, gry planszowe, zabawki, puzzle, artykuły piśmiennicze.

5. Ceny i płatność

Ceny produktów są podane na naszej stronie internetowej. Ta strona internetowa zawiera dużą liczbę produktów i zawsze istnieje możliwość, że niektóre z cen na tej stronie internetowej będą nieprawidłowe. Będziemy sprawdzać ceny w ramach naszych procedur sprzedaży tak, żeby prawidłowa cena produktu była określona w momencie, w którym płacisz za produkt.

Oprócz kosztu produktu będziesz musiał zapłacić także za koszt dostawy, który będzie podany w procesie składania zamówienia na stronie „Podsumowanie zamówienia” oraz podczas dokonywania płatności.

Płatność należy uregulować podczas procesu składania zamówienia. Możemy wstrzymać wysyłkę produktów i/lub anulować umowę pomiędzy nami jeśli koszta produktu i wysyłki nie zostaną zaksięgowane na naszym koncie w całości.

Ceny na tej stronie internetowej zawierają podatek VAT (w przypadkach gdy taki występuje).

Płatności za wszystkie produkty muszą być dokonane za pomocą kart kredytowych, debetowych lub przy użyciu konta Paypal.

Ceny za produkty mogą ulec zmianie w każdej chwili ale nie ma to wpływu na umowy, które weszły w życie.

Jeśli chcesz zakwestionować jakąkolwiek płatność jakiej dokonałeś dla nas musisz skontaktować się z nami natychmiast i podać pełne informacje dotyczące twojego roszczenia. Jeśli zgłosisz nieuzasadnione obciążenie zwrotne karty kredytowej, debetowej lub inne, będziesz zobowiązany do zapłaty nam w ciągu 7 dni od daty obciążenia zwrotnego: (I) kwoty równej wysokości obciążenia zwrotnego; (II) wszystkich kosztów osób trzecich poniesionych przez nas związanych z obciążeniem zwrotnym (włączając opłaty nałożone przez nasz lub twój bank lub obsługującego płatność lub wystawcę karty); i (IV) wszystkie nasze uzasadnione koszty, straty i wydatki poniesione w związku z odzyskiwaniem kwot o których mowa w niniejszym paragrafie (włączając bez ograniczeń koszty sądowe i opłaty windykacyjne).

Jeśli zgłosisz nieuzasadnione obciążenie zwrotne karty kredytowej, debetowej lub inne to możemy, bez uszczerbku dla naszych innych praw, rozwiązać jakiekolwiek umowy między nami w ramach tych warunków sprzedaży poprzez danie ci pisemnego wypowiedzenia.

Dla uniknięcia wątpliwości jeśli nie uda ci się rozpoznać lub jeśli nie będziesz pamiętał pochodzenia wpisu na wyciągu twojej karty lub na innym wyciągu finansowym w wyniku czego dokonasz zgłoszenia obciążenia zwrotnego będzie to uznane jako nieuzasadnione obciążenie zwrotne.

6. Twoje gwarancje

Ty gwarantujesz nam, że:

(a) jesteś prawnie zdolny do zawarcia wiążących umów i masz pełną władzę siłę i zdolność do wyrażenia zgodny na te warunki sprzedaży;

(b) informacje podane w twoim zamówieniu są prawdziwe i kompletne;

(c) będziesz w stanie zaakceptować dostawę produktów;

(d) masz przynajmniej 18 lat.

7. Polityka dostaw

Zorganizujemy dostawę produktów na adres dostawy podany w zamówieniu.

Dołożymy wszelkich starań aby produkty zostały doręczone w terminie lub przed terminem określonym w potwierdzeniu zamówienia lub jeśli żaden termin nie został podany w przeciągu 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia. Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować dostawy w konkretnym terminie. Gwarantujemy jednakże, że o ile nie zaistnieją wyjątkowe okoliczności wszystkie dostawy produktów zostaną wysłane w przeciągu 5 dni od otrzymania zapłaty i od daty potwierdzenia naszego zamówienia.

Dostarczamy produkty tylko na terenie Unii Europejskiej.

8. Ryzyko i własność

Produkty będą podlegać twojej odpowiedzialności od momentu ich doręczenia. Własność produktów będzie ci przekazana tylko po późniejszym:

(a) otrzymaniu/dostawie produktów; i

(b) otrzymaniu przez nas pełnej płatności wszystkich kwot należnych w odniesieniu do produktów (włączając koszty dostawy).

Będziemy  mieć prawo do odzyskania płatności za produkty nawet gdy własność nie została ci przekazana.

9. Anulacja zakupu

Zgodnie z regulacjami sprzedaży na odległość ( Distance Selling Regulations),możesz anulować umowę na odległość zawieraną na zakup produktu lub produktów od nas w każdym momencie w okresie rozpoczynającym się gdy umowa wchodzi w życie i kończącym się 7 dni roboczych po otrzymaniu odpowiedniego produktu lub produktów (z zastrzeżeniem ograniczeń wymienionych poniżej).

Aby anulować umowę w ten sposób musisz dać nam e-mailowe lub telefoniczne zawiadomienie o anulacji.

Nie będziesz mieć takiego prawa o ile umowa dotyczy: dostawy wszelkich produktów, które stanowią nagrania audio lub video lub oprogramowanie komputerowe, które zostały przez ciebie rozpieczętowane.

Jeśli anulujesz umowę na tej podstawie musisz niezwłocznie zwrócić produkty do nas, w tym samym stanie w którym je otrzymałeś.

Jeśli anulujesz umowę na tej podstawie, zwrócimy ci pieniądze w całości (włączając koszty wysyłki produktu do ciebie). Jednakże ty będziesz odpowiedzialny za zapłacenie kosztów zwrotu produktu do nas.

Jeśli anulujesz umowę na tej podstawie i nie zwrócisz produktów do nas, możemy odzyskać produkty i obciążyć cię kosztami jakie poniesiemy przy tej czynności. Podobnie jeśli zwrócisz produkty na nasz koszt, możemy przekazać te koszta tobie.

10. Prawa ustawowe

Nic w tych warunkach sprzedaży nie wpływa na twoje prawa ustawowe (włączając twoje prawo do zwrotu pieniędzy w związku z jakimkolwiek wadliwym produktem jaki ci sprzedamy).

11. Zwroty pieniędzy

Jeśli anulujesz umowę i będziesz uprawniony do zwrotu pieniędzy, my zazwyczaj zwrócimy każde pieniądze otrzymane od ciebie używając tej samej metody, która oryginalnie została użyta przez ciebie do zapłacenia za twój zakup. Zrobimy zwrot dla ciebie jak tylko to będzie możliwe, w każdym przypadku, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania od ciebie poprawnego zawiadomienia o anulacji.

12. Ograniczenia i wykluczenia odpowiedzialności

W niniejszych warunkach sprzedaży nic nie będzie: (a) ograniczać lub wykluczać naszej lub twojej odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikłe z zaniedbania; (b) ograniczać lub wykluczać odpowiedzialności stron za oszustwa lub za świadome wprowadzenie w błąd; (c) ograniczać lub wykluczać jakąkolwiek odpowiedzialności stron w sekcji 12,13,14 lub 15 ustawy Sale of Goods Act 1979 albo Części I Consumer Protection Act 1987; (d) ograniczać jakiejkolwiek odpowiedzialności stron w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony w ramach obowiązującego prawa; albo (d) wykluczać jakiejkolwiek odpowiedzialności stron, która  nie może być wykluczona na mocy obowiązującego prawa. Jakiekolwiek ustawowe prawa jakie posiadasz jako klient, które nie mogą być wykluczone lub ograniczone, nie będą naruszone przez te warunki sprzedaży.

Ograniczenia i wykluczenia odpowiedzialności określone w niniejszej Sekcji i w innych miejscach warunków sprzedaży: (a) podlegają poprzedniemu paragrafowi; i (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z warunków sprzedaży lub w odniesieniu do tematyki warunków sprzedaży, włączając zobowiązania wynikłe z umowy,  czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) i z naruszenia obowiązku ustawowego.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec ciebie z tytułu strat powstałych w wyniku jakiegokolwiek zdarzenia lub zdarzeń, które są poza naszą kontrolą.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec ciebie z tytułu ewentualnych start biznesowych, w tym (bez ograniczeń) utraty lub uszkodzenia zysków, przychodów, dochodów, użytku, produkcji, przewidywanych oszczędności, biznesu, umów, możliwości handlowych, wartości firmy.

13. Warunki ogólne

Wszystkie twoje dane osobowe, które gromadzimy w związku z twoim zamówieniem będziemy traktować zgodnie z warunkami określonymi w naszej polityce prywatności; korzystanie z naszej strony internetowej będzie podlegać naszym warunkom użytkowania.

Umowy zawarte na podstawie tych warunków sprzedaży będą mogły być zmienione jedynie w formie pisemnego dokumentu podpisanego przez ciebie i przez nas. Od czasu do czasu możemy zmieniać te warunki sprzedaży ale takie zmiany nie będą miały wpływu na jakiekolwiek umowy jakie zawarliśmy z tobą.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków sprzedaży zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, przez właściwy sąd, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy, a takie nieważne lub niewykonalne postanowienia lub ich część zostaną uznane za pominięte.

Żadne zrzeczenie się z któregokolwiek postanowienia niniejszych warunków sprzedaży, czy to przez działania czy w inny sposób w jednej lub większej ilości instancji, nie będzie uznane albo zinterpretowane jako dalsze lub ciągłe uchylenie tego postanowienia lub postanowień tych warunków sprzedaży.

Nie możesz przydzielać, obciążać, podzlecać lub w inny sposób przekazywać swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych warunków sprzedaży. Wszelkie próby podjęte przez ciebie aby to zrobić będą uznane za nieważne. My w każdym czasie, możemy przydzielać, obciążać, podzlecać lub w inny sposób przekazywać nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych warunków sprzedaży – zapewniając, że takie działanie nie służy do zmniejszenia gwarancji korzystnych dla ciebie, które są zawarte w tych warunkach sprzedaży.

Każda umowa zawarta w ramach tych warunków sprzedaży jest stworzona dla korzyści stron ją zawierających i nie jest przeznaczona do korzystania lub wykonywania przez jakąkolwiek inną osobę. Prawa stron do wypowiedzenia, odstąpienia, lub zgody na jakąkolwiek poprawkę, zmianę, zrzeczenie lub porozumienie na podstawie tych umów nie są uzależnione od zgody jakiejkolwiek osoby, która nie jest stroną danej umowy.

Z zastrzeżeniem ustępu pierwszego punktu 12: te warunki sprzedaży zawierają całość umowy i porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do zakupu produktów z naszej strony internetowej oraz zastępują wszystkie wcześniejsze umowy i porozumienia między stronami związane z zakupem produktów z naszej strony internetowej; i każda ze stron przyznaje, że żadne oświadczenia, które nie zostały wyraźnie zaznaczone w tych warunkach sprzedaży nie zostały stworzone przez lub w imieniu drugiej strony w odniesieniu do zakupu produktów z naszej strony internetowej.

Te warunki sprzedaży będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem angielskim a sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję do rozpoznawania sporów wynikłych w ramach lub w związku z tymi warunkami sprzedaży.

14. Promocje

Gdy podczas składania zamówienia skorzystałeś z jednej lub kilku organizowanych przez nas promocji zaakceptowałeś automatycznie warunki tych promocji, które są wyświetlane na naszych stronach informacyjnych

15. Dane osobowe

(a) Księgarnia Internetowa Rewolucja.co.uk dokłada wszelkich starań by zgromadzone przez nią dane osobowe Klientów podlegały ochronie przewidzianej w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym na zasadach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 2017 r. o ochronie danych osobowych.

(b) Administratorem danych osobowych Klientów udostępnionych Księgarni Internetowej Rewolucja.co.uk przez Klientów jest Rewolucja Limited z siedzibą w Hounslow, TW4 6JQ, 50 Salisbury Road, tel. +44 8007734800, posługujący się adresem e-mail: office@rewolucja.co.uk.

(c) Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji złożonych zamówień lub świadczenia innych usług drogą elektroniczną, w tym wysyłki newslettera, jeśli taka usługa została zamówiona.

(d) Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Klientem umowy lub do momentu złożenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

(e) Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Księgarnię w świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w realizacji zamówień. W szczególności dane te udostępniamy poczcie Royal Mail, firmom kurierskim MyHermes, Parcel Force, platformie księgowej Xero, oraz firmie Wellcommerce zapewniającej wsparcie IT. Przekazane w ten sposób dane nie są wykorzystywane w sposób marketingowy.

(f) Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Ponadto, Klient ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

(g) Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia konta, korzystania z określonych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym usługi newsletter, oraz składania zamówień.

(h) Księgarnia stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

(i) Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów wykorzystywanych przez Księgarnię w celu realizacji zamówień oraz wysyłki newslettera zostały opisane w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies, która dostępna jest tutaj: https://rewolucja.co.uk/polityka-prywatnoci

16. O nas

Nasza pełna nazwa to Rewolucja Limited

Nasza zarejestrowana siedziba mieści się pod adresem 50 Salisbury road, Hounslow, TW46JQ a nasz główny adres pod którym prowadzimy działalność handlową to Vista Business Centre, 50 Salisbury Road, Hounslow,Middlesex, TW4 6JQ.

Nasza firma jest zarejestrowana pod numerem: 07742691

Nasz adres e-mail to: office@rewolucja.co.uk

Nasz numer Vat to: 159 0688 75